Den kristne mystik som mødestedet for alle kristne

Formålet med de følgende overvejelser er at pege på mystikken som en dimension, hvor de forskellige kristne konfessioner kan mødes i deres fælles udgangspunkt: Kristusmysteriet.

Læs mere

Hildegards ophøjelse til kirkelærer

Klik her og se billeder fra festdagen i anledning af Hildegards ophøjelse til kirkelærer

hildegard fest4