Den kristne mystik som mødestedet for alle kristne

Formålet med de følgende overvejelser er at pege på mystikken som en dimension, hvor de forskellige kristne konfessioner kan mødes i deres fælles udgangspunkt: Kristusmysteriet.

Læs mere

Mild, sløret efterårssol over Peterspladsen i Rom søndag den 7. oktober.

Den enorme plads er stuvende fuld af feststemte og forventningsfulde mennesker – mange, mange tusinde – pilgrimme fra hele verden. Anledningen er, at Paven i dag ville ophøje to store helgener til ”doctores ecclesiae”, kirkelærere: Johannes af Avila (1499 – 1569) og Hildegard af Bingen (1098 – 1179).

Læs mere

Næsten 800 år efter de første forsøg på en kanonisering af Hildegard af Bingen har pave Benedikt XVI genoptaget hendes sag med det resultat, at hun den 10. maj 2012 officielt er blevet kåret til helgen for hele Verdenskirken og den 7. oktober vil blive ophøjet til
kirkelærer.

Læs mere

Hvorfor egentlig drage på valfart eller pilgrimsfærd?

Læs om det her

Hildegards ophøjelse til kirkelærer

Klik her og se billeder fra festdagen i anledning af Hildegards ophøjelse til kirkelærer

hildegard fest4