HILDEGARD BLEV OPHØJET TIL KIRKELÆRER 7. OKTOBER 2012

Vision Small

 

Næsten 800 år efter de første forsøg på en kanonisering af Hildegard af Bingen har pave Benedikt XVI sidste år genoptaget hendes sag med det resultat, at hun den 10. maj 2012 officielt er blevet kåret til helgen for hele Verdenskirken og den 7. oktober blev ophøjet til kirkelærer.

 

I praksis har hun haft status som helgen lige fra sin død i 1179, ja faktisk allerede, mens hun levede. Det skyldes tre ting: For det første hendes forbilledlige liv, for det andet hendes særlige nådegaver, som lod hende foretage overnaturlige helbredelser og udrette andre mirakler, for det tredje hendes dybe, altomfattende indsigter i Kirkens mysterier og Den hellige Skrift, som hun modtog i sine visioner og nedfældede i sine store værker.

 

 

Hildegard af Bingen (1098-1179) er en af de største kvindeskikkelser i højmiddelalderen. Hun var 10. barn af ridderen Hildebert af Bermersheim, og var altså født ind i den kristne høviske kultur. Hun var nonne – profet – mystiker – teolog - lægekyndig – politiker – digter - komponist - billedkunstner. Hendes profetiske kald var at reformere Kirken, som også dengang var i en tilstand af lunkenhed og forfald. Hun blev i 1147 officielt af Kirken erklæret for at være profet, og hun blev kendt over hele Europa, fordi hun pegede på Kirkens oprindelige holistiske tro som vejen til heling af den brudte eksistens for menneske og univers. Hendes holistiske verdenssyn er også i dag en udfordring og inspiration.

hildegard3Perterspladsen 7. oktober 2012 

Hildegards ophøjelse til kirkelærer

Klik her og se billeder fra festdagen i anledning af Hildegards ophøjelse til kirkelærer

hildegard fest4